FANDOM


Dandy Dungeon: Legend of Brave Yamada Edit

Written & Directed by: Edit

 • Yoshiro Kimura

Game Design: Edit

 • Yoshiro Kimura
 • Tom Ikeda

Level Design & Event scripiting: Edit

 • Tom Ikeda

Lead Engineer: Edit

 • Takuma Okubo

Character Design: Edit

 • Kazuyuki Kurashima

Background & Effects: Edit

 • Ryo Tazaki

Music and Sound: Edit

 • Keiichi Sugiyama

Theme Song "Retrograde Life" : Edit

 • Caorinho Fujiwara

Engineer: Edit

 • Kunihiro Takayanagi
 • Jun Nishio

Assistant manager: Edit

 • Kenji Osawa

Translator: Edit

 • Tim Rogers

Engineering Support: Edit

 • Hiroki Hara
 • Makoto Sato
 • Takumi Sasaki

Producer: Edit

 • Michio Okamiya

Assistant Producer: Edit

 • Tetsuya Sukeda

Promotion: Edit

 • Shinya Takagi
 • Kanako Onuki
 • Tomomi Kiyono

Special Thanks: Edit

 • Hiroki Omae
 • Hiroshi Taniguchi
 • Masanobu Adachi
 • Satoshi Katsuta
 • (PoriPori Club)